top of page
Lacing at Gan Gurim, Hebrew preschool in Rockville MD
puddle jumping at Gan Gurim, Israeli day care in Rockville MD
Finger painting at Gan Gurim, Jewish day care in Rockville MD

Yahav

Ofek

Yahel

2005-2014

שלושת ילדינו היו בגן גורים, סך הכל שמונה שנים מעולות.

שנה אחר שנה נוכחנו שהם הולכים לגן עם צוות שאכפת לו, גננת מקצועית, חמה, ויצירתית שמלווה את הילד לאורך כל היום. במקום שהילד יצטרך לעבור מכיתה לכיתה וממורה למורה, הילדים קיבלו את כל הפעילויות וההעשרות מגננות שהכירו אותם טוב, ידעו מה צריך לחזק אצל הילדים ואיפה אפשר לדחוף אותם קדימה. למרות שהילדים היו מספר שנים במה שלכאורה היה אותה תוכנית, תמיד היה משהו חדש והתוכנית גדלה איתם, והתאימה למצב הקבוצה ולמצב הרוח של הילדים. התוכנית כללה מוזיקה, תנועה, משחקים בחוץ, ואפילו בישול.  בלי המעברים מכיתה לכיתה נראה שהספיקו יותר בכל פעילות.

שלושת הילדים השתלבו בגיל 4-5 אחר כך בגני ההמשך בלי קושי, הגיעו לשם עם כישורים חברתיים ולאחר שבנו את הבטחון העצמי והיו בשלים למעבר. עוד היום, שני הצעירים בני ה 6 ו-10 מבקשים לחזור ולבקר בגן.

גן גורים ותמי נתנו לילדים שלנו בסיס מצוין לגדול ממנו.

 

בברכה,

קרן שריג

bottom of page